General Electric

HE500CBL009

 

HITACHI EH150 to TIU100/110 cable