General Electric

HE500CBL005

 

HITACHI H200/300/700/2000 to TIU100/110 cable